Inhoudsopgave

Voorwoord

Oefenen met één bal

Lossebandstoot

Piqué / Massé

Symbolen en tekens

Oefenen met twee ballen

Snij- / klotsstoot

Série Américaine

Het materiaal

tempoplaatsing

Rappelleren

Andere spelsoorten

Aanspeeldikten

Afstoten met opvang

Eenbandstoten

Foutanalyse

Stoothoogten

Dun caramboleren

Keerstoten

Klein onderhoud

Biljartfeiten

Amortistoot

Trekstoten

Nawoord

Keuvoering

Doorschieten

Afstoot, acquitstoot

Verklarende woordenlijst


Tekst, tekeningen, layout : Eddy Deyl, ã MM, Hengelo
Niets van deze pagina´s mag vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper/programmeur. Met dank aan iedereen die suggesties heeft aangedragen m.b.t. opzet, tekst, tekeningen e.d.

Mocht u suggesties hebben om deze site te verbeteren, mail mij deze dan.
© 2000  White Horse Service