Nawoord

Biljarten is een zeer mooie sport welke het gehele jaar gespeeld kan worden. Leeftijd, geslacht en achtergrond zijn niet van belang. Iedereen die een keu kan vasthouden kan en mag meedoen. Bij welke andere sport kom je het tegen dat een opa tegen zijn kleinzoon speelt en het toch een eerlijke partij is met gelijke kansen? Biljarten is een sport voor elk gezinslid. Zelfs met inachtneming van alle beperkingen die internetpagina“s hebben, kan men op deze site ervaren dat biljarten meer is dan dit alles. Biljarten verdient momenteel, helaas, nog steeds niet die erkenning en status die het verdient.

Nederland kent zeer vele liefhebbers van de edele biljartsport. De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (K.N.B.B.) telt momenteel zo'n 40.000 leden. Dit is echter slechts een klein gedeelte van alle wedstrijd en amateur biljarters in Nederland. Naast de K.N.B.B. zijn in Nederland zeer vele andere bonden actief die competities en kampioenschappen organiseren. Het moet toch mogelijk zijn om te komen tot één grote landelijke organisatie welke de belangen behartigd van zowel profspelers als amateurs. Een actieve bond moet mensen inzetten met als enige doelstelling het één maken van Nederland als biljartgebied. Er is ook bij de kleinere bonden best wel interesse om te komen tot één grote landelijke organisatie. Misschien zou de K.N.B.B. zijn opzet iets moeten veranderen om ook de kleine bonden de mogelijkheid te geven tot toetreding met behoud van hun eigen identiteit. Het kundige wikken en wegen dat een goede biljarter aan de tafel te toon spreidt, moet toch ook op bestuurlijk niveau mogelijk zijn. De biljartsport heeft in Nederland zeer grote talenten gekend. Thans zijn er slechts nog enkele 'eeuwige' talenten te vinden. Een goede organisatie van de K.N.B.B. kan zoveel meer mensen van dienst zijn.

Om goede spelers te krijgen is een goede (club)trainer geen overbodige luxe. Veel te snel went een beginnende speler zich verkeerde denkbeelden en speelwijzen aan. Deze eigen gemaakte gewoonten zijn later slechts zeer moeilijk te corrigeren en blokkeren de speler om te komen tot een hoger niveau.

Commercie komt heden ten dage in vrijwel elke sport voor. In de biljartwereld is hij echter nog nauwelijks waarneembaar. Toch kan zij bijdragen aan een verbetering van de biljartsport en de voorwaarden waaronder deze bedreven wordt. Financiële bijdragen van bedrijven en instanties kunnen er bijvoorbeeld voor zorgdragen dat het lidmaatschapsgeld niet te hoog wordt en daardoor de biljartsport onbereikbaar wordt voor bepaalde groepen mensen.

Ik hoop dat men snel tot één grote landelijke organisatie komt waarbinnen de profafdeling en de amateur-afdeling in goede harmonie samenwerken en de belangen van iedere biljarter behartigd.

Eddy Deyl

Inhoudsopgave

© 2010  Ache