Symbolen / Algemeen

 

Regelmatig zult u in dit boek zogenaamde "tekstballonnen" tegenkomen. In deze ballonnen zult u een aantal basisgedachten en tips vinden. Leest ze daarom goed door. Ook al is er weinig tekst in een ballon, de inhoud is belangrijk en kan u goede diensten bewijzen.

Symbolen en tekens

Inhoudsopgave

© 2000  White Horse Service